You dont have javascript enabled! Please enable it! Sơn Chống Thấm KOVI MEMBRANE - Dịch Vụ Chống Thấm Dột

Sơn Chống Thấm KOVI MEMBRANE

Original price was: 1,309,000₫.Current price is: 980,000₫.

Sơn chống thấm KOVI MEMBRANE dạng lỏng gốc bitum polymer cải tiến pha nước chống thấm bên ngoài bề mặt công trình. Sử dụng: Sơn chống thấm Bitum nhũ tương.