You dont have javascript enabled! Please enable it! Tuýp Trám Khe Co Giãn KOVIFLEX PU110

Tuýp Trám Khe Co Giãn KOVIFLEX PU110

Original price was: 220,000₫.Current price is: 180,000₫.

Tuýp trám khe co giãn KOVIFLEX PU110 POLYURETHANE SEALANT trám khe co giãn, độ giãn dài 450%, độ bám tốt. Ứng dụng: Trám khe các vết nứt bê tông, kim loại