You dont have javascript enabled! Please enable it! Sơn Chống Thấm KOVI AC - Dịch Vụ Chống Thấm Dột

Sơn Chống Thấm KOVI AC

620,0002,050,000

Sơn chống thấm KOVI AC là màng chống thấm Acrylic cho Mái, Tường, kháng UV 1 thành phần gốc nước. Độ bám dính cao, thân thiện môi trường. Sử dụng cho Mái & Tường đứng.